Co byste měli vědět o životnosti LED osvětlení

Životnost LED osvětlení se pohybuje v rozmezí 20 000 až 100 000 hodin. Při 6 hodinách svícení denně, 365 dní v roce to znamená životnost minimálně 9 let. Avšak ani po uplynutí této doby nenastane to, co u starého osvětlení, tedy, že zdroj světla zhasne. Dojde pouze k degradaci svítivosti, tedy ke snížení produkce světla pod nějakou úroveň.

Životnost osvětlení je vyjádřena faktorem L70B50. Pokud má například LED žárovka životnost 30 000 hodin, tak po uplynutí této doby svícení svítí alespoň 50 % čipů, s minimálně 70% světelným tokem. Tato hranice vychází ze studií, ve kterých se ukázalo, že lidé nevnímají méně než 30% rozdíl svítivosti.

Takto definovaná životnost u LED žárovky může být oproti starým klasickým žárovkám až 30-násobná, oproti úsporným zářivkám až 4-násobná a oproti halogenovým až 15-násobná.

Životnost žárovek

Neumíte si představit, kolik je 20 anebo 50 tisíc hodin svícení? Prohlédněte si následující tabulku.

Počet hodin svícení za 1 den Počet dní svícení v roce Životnost 20 000 hodin v letech Životnost 50 000 hodin v letech
12 hodin 250 dní 6,7 roků 16,7 roků
8 hodin 250 dní 10 roků 25 roků
4 hodiny 250 dní 20 roků 50 roků

LED produkty mívají životnost od 20 000 do 30 000 hodin u běžných světelných zdrojů (LED žárovky, panely, pásy) a až do 100 000 u svítidel určených do průmyslu (průmyslová svítidla, reflektory, pouliční svítidla).

Co má vliv na životnost LED svítidel?

Provozní teplota

Pod provozní teplotou rozumíme teplotu, v jaké je LED osvětlení umístěno. Optimální teplota je v rozmezí -20 až +45°C, což znamená, že LED osvětlení je možné použít ve většině teplotních podmínek.

Teplota LED osvětlení je nižší ve srovnání se starými žárovkami. Namísto světelného zdroje se zahřívá zdroj, který svítidlo napájí. Právě zdroj napájení je většinou ta součástka, která způsobí poruchu, ne LED čipy. Pozitivní je, že pokud je problém se zdrojem, tak se většinou „odpálí“ v prvních týdnech svícení, tedy ještě během záruky. Jen zřídka to nastane po letech svícení.

Odvod tepla

Dalším faktorem je dostatečný odvod tepla od zdroje. Je potřeba při tom zohlednit zejména umístění, tedy zda má osvětlení dostatek vzduchu pro chlazení i při zapuštění nebo umístění do těsnějších prostor. V případě přehřátí může dojít ke změně parametrů, snížení životnosti nebo i celkovému poškození. LED osvětlení se chladí těmito způsoby:

    Chlazení reflektora
  • Většinou pomocí pasivního chlazení. Např. reflektory nebo žárovky mají žebrování na zadní straně, tedy jsou ochlazovány okolním vzduchem. U svítidel vytvořených z LED pásů je nutné chlazení hliníkovými profily.
  • Aktivní chlazení je pomocí ventilátoru. Mají to zejména výkonné LED zdroje.

Napětí

LED osvětlení se obvykle napojuje na běžné 230V napětí nebo na 12V a na 24V. Při napájení je důležité dbát na správné napětí, nakolik LED svítidla jsou citlivá na přepětí a změny napětí.

Problém s napětím se může projevit i u stmívatelných LED světel, která jsou kombinována se stmívači nevhodnými pro stmívání LED. Projevuje se to skokově změnou intenzity světla, slabým svícením i při vypnutém stmívači nebo blikáním. Proto pro stmívání doporučujeme používat stmívače kompatibilní s LED..

Spínací cykly

Spínací cyklus je definován jako zapnutí a vypnutí světelného zdroje, čili kolikrát je možné světlo zapnout a znovu vypnout. Hodnota spínacích cyklů LED osvětlení bývá minimálně 15 000, ale běžně je to víc. Při napojení LED svítidla na senzor doporučujeme nastavit delší doby svícení, aby se svítilna nevypínala a nezapínala příliš často.

Se spínacími cykly úzce souvisí náběh svítivosti, který je u LED osvětlení skoro okamžitý. Například u LED trubic nedochází k počátečnímu blikání, jak tomu bylo u klasických, neonových trubic.

Doba spínání

Je to čas, během kterého jsou LEDky zapnuté. Životnost LED osvětlení je vypočtena z denní doby svícení na úrovni 6 až 12 hodin. Zpravidla se nepočítá s 24hodinovou, protože neustálé svícení může přispět k přehřátí a tím pádem i ke snížení životnosti svítidla. Na 24hodinové svícení jsou určena speciální průmyslová svítidla.

Důležité: Po uplynutí životnosti nikdy nevyhazujte LED a jiné osvětlení do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je na sběrných místech nebo do sběrných nádob k tomu určených. I u nás takové sběrné místo máme.

Přidat komentář