Co je CRI? Proč je index podání barev důležitý?

Index podání barev (CRI – Color Rendering Index) měří podobnost podání barev umělého osvětlení se slunečním světlem. Čím vyšší CRI, tím realističtěji vypadají barvy pod daným osvětlením. Na obrázku je vidět, jaké barvy může mít hruška pod osvětlením s různým CRI:

Různé hladiny CRI na osvětlení hrušky

Jednotka CRI se ve vzorcích označuje jako Ra, average Rendering score = průměrné skóre podání barev. Pohybuje se v rozmezí od 0 do 100 a je to procentuální vyjádření podílu vlnových délek slunečního světla v umělém osvětlení. Jednoduše řečeno, Slunce vyzařuje světlo, které má CRI 100. Obsahuje vlnové délky, které podávají barvy přirozeně – na to jsme zvyklí. No a CRI vyjadřuje, na kolik procent se světlo umělého osvětlení podobá tomu slunečnímu. Osvětlení se k němu dokáže jen přiblížit, ne však dorovnat.

„Klasická“ žárovka s wolframovým vláknem měla CRI na úrovni téměř 100, ale většina LED žárovek má CRI kolem 80. I když v nabídce už je i LED osvětlení s CRI 95.

CRI úzce souvisí s barvou světla. Nejvíce se CRI projeví ve spektru 4000-5500K, což se většinou označuje jako neutrální bílá barva světla. Zároveň platí, že čím vyšší je CRI, tím je světelný tok svítidla nižší – mezi 70 a 90 CRI je rozdíl zhruba 15 % lumenů.

Vysoký index podání barev se vyžaduje zejména:

  • do kuchyně, aby potraviny a pokrmy vypadaly lákavěji,
  • do koupelen, aby barvy při líčení vypadaly, jak budou vypadat na slunci,
  • na chodbu, resp. do šatníku při výběru oblečení
  • ve zdravotnictví – operační sály, zubní ordinace,
  • v audiovizuálním průmyslu – divadla, filmová a fotografická studia nebo maskérny,
  • v obchodech – klenotnictví, v obchodech s oděvy, salónech krásy
  • obecně všude, kde se vyžaduje co nejvěrnější podání barev.

Rovněž lidé pod osvětlením s nízkým CRI mohou působit nemocně, mdle nebo unaveně. Nízký index může mít za následek:

  • zkreslené vnímání (vzdálenost, kontrast barev, prostorová orientace),
  • únavu očí, bolest hlavy a jiné zdravotní problémy,
  • nižší koncentraci a tím pádem i větší chybovost.

Ra 80 je minimální hodnota udávaná Evropskou unií pro osvětlení domácností. Pro exteriér stačí i CRI 65-70 (např. pro osvětlení dvora nebo zahrady).

V následující tabulce uvádíme hodnoty indexu CRI s kategoriemi zařazeni:

Kategorie Ra Podání barev
1 A >90 výborné
1 B 80-90 výborné
2 A 70-80 dobré
2 B 60-70 dobré
3 40-60 slabší
4 <40 slabé

 
Příkladem nízkého CRI jsou například pouliční lampy se sodíkovými výbojkami (oranžové světlo). Tato světla mají CRI na úrovni kolem 30, což je velmi nízká hodnota. Trochu lepší (kolem Ra 50) jsou svítidla s obsahem rtuti. Střední hodnotu (Ra 60-70) dosahují metalhalogenidové lampy.

Hodnota nad 80 je považována za velmi vysokou, kterou dosahují LED produkty, ale i svítidla s obsahem vzácných plynů (xenon, argon, neon) nebo halogenové výbojky. Nad 90 mají klasické, vláknové žárovky, zářivky, ale v současnosti se rozšiřuje i nabídka LED osvětlení s vyšším indexem CRI.

Světelný zdroj Příkon (W) CRI
Žárovky klasické 25-100 100
Žárovky halogenové 20-300 100
Zářivky lineární 14-80 80-98
Zářivky kompaktní 5-80 80-90
Výbojky halogenidové 20-2000 65-90
Výbojky sodíkové vysokotlaké 50-1000 20-30
Výbojky sodíkové nízkotlaké 18-180 10-20
Bezelektródové indukčné výbojky 35-300 80
LED diódy 0,01-3 70-95

 
Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační, protože každý z výrobců může mít hodnoty nastavené jinak.

Trochu metodiky na závěr: Pro výpočet CRI se používá nejčastěji škála 8 barev. Každá barva umělého osvětlení se porovná s přirozenou barvou ze slunečního světla (nebo z klasické žárovky). Pro každé srovnání dostaneme skóre podobnosti od 0 do 100 – R1, R2, …, R8. No a pak aritmetický průměr těchto hodnot je výsledné Ra (a = average), resp. CRI. Existuje ještě extended CRI – tam se porovnává až 15 barev.

Přidat komentář